Gehandicapten Platform

Gemeente Hollands Kroon

Welkom!


Welkom bij het Gehandicapten Platform van de gemeente Hollands Kroon. Het gehandicapten Platform is een belangenorganisatie van en voor mensen met een chronische ziekte en/of een beperking. Alle werkzaamheden binnen deze stichting worden door vrijwilligers gedaan.

Op deze site kunt u achtergrond en informatie halen van wat de St.GPHK wil en gaat doen het komende jaar. Ook zullen wij u zo veel mogelijk op de hoogte houden van alle veranderingen die er gaan plaats vinden zowel landelijk, provinciaal als op gemeentelijk niveau.

Wat we doen


Stimuleren en organiseren van diverse activiteiten ter bevordering van integratie en emancipatie van mensen met een handicap op plaatselijk niveau.

Optreden als gesprekspartner van de gemeente voor de naleving van het gehandicaptenbeleid.

Gevraagd en ongevraagd advies geven.

Inventariseren van knelpunten.

Geven van informatie en voorlichting over de obstakels die mensen met een handicap dagelijks ondervinden.

Uitgangspunten


De samenleving zou zo georganiseerd moeten zijn dat mensen met een handicap hierin een volwaardige rol kunnen vervullen.

De samenleving zou zo ge´nformeerd moeten zijn dat haar mentaliteit ten aanzien van mensen met een handicap positief verandert.

Het Gehandicapten Platform Hollands Kroon probeert dit in de eigen gemeente te bewerkstelligen.

Het platform wil het gemeentelijk beleid, dienstverlenende instellingen en ondernemingen zo be´nvloeden dat van meet af aan rekening wordt gehouden met mensen met een handicap. Speciale regelingen zijn dan niet meer nodig.